Enskilda avloppslösningar

Avloppslösningar som testats i svenskt klimat och som ger dig långa garantier.

Tänk lite längre, för framtida generationer

Vi jobbar med slamavskiljare från BAGA som har marknades effektivaste slamavskiljare. Med BAGAs patenterade slamavskiljare eliminerar du risken för igensättningen genom att så lite slam som möjligt kommer ut i efterföljande bäddar. Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så utnyttjas naturens förmåga att rena vattnet på ett naturligt sätt. Utan energikrävande system så bryter naturen själv ned skadliga bakterier och möjliggör att renat vatten återgår till kretsloppet. I samråd med miljökontoren säkerställer vi att installationen går så smidigt som möjligt.

Kontakta oss

Vi guidar dig rätt när det kommer till allt som har med VVS att göra

Vi har en passion för bästa driftekonomi 
och lägsta miljöpåverkan

Vi har en passion för bästa driftekonomi och lägsta miljöpåverkan

Kontakta oss!
Läs mer om oss
Utåkersvägen 48, 914 92 Lögdeå
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram